ترانه خانه

ترانه خانه ای ساخته ام (لینک اش کنار وبلاگ هست) ترانه خانه ای لبریز ِ خاطره های ِ روزهای ِ رفته، گنجینه ای از ترانه هایی که بارها بغض شان کرده ام، بارها مرا برده اند تا رویاهای ِ غریبی از باران ِ شمال و آسمان ِ ستاره باران ِ جنوب، ترانه هایی برای ِ شب های ِ بدرقه، شب های ِ بیداری و سیگار، ترانه هایی که زندگی من اند...

و در پایان ِ هر ترانه چند خطی خواهم نوشت از دل تنگی ِ اوقات آن ترانه

و اگر بتوانم لینک دانلودش را خواهم گذاشت تا کسانی که نشنیده اند بشنوند و ...

به ترانه خانه ی ِ من بیایید تا ترانه ها را با هم نفس بکشیم

/ 0 نظر / 19 بازدید